MyNaijaLyrics

Dj Spinall – Attendance Lyrics ft. Olamide

Attendance Lyrics – ft.

Dj Spinall - Attendance Lyrics

[Intro]
Get ready for take off
We’re about to get high up in this bench

[Dj Spnal]
B.banks turn me up
You know what time it is
They call me dj spinal… King baddo
The cap

[Olamide Hook]
Chuddy asking me for mulla
There is nothing i can do o
Go and meet your boo na
Oko iyawo elepon blue

[Olamide Chorus]
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi
Rasheeda oo… Present
Tinuke oo… Present
Modina oo present
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi
Chidinma oo… Present
Chingozi oo… Present
Nneka oo… Present
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi

[Olamide Verse1]
Ori obo.. Oun wa’nru
Oti stingy ju joh, o lahun
Ofefi caterpillar reh kolu keke mi pelu egun igbo anyawu
Break light mi o shishe, mo ti signa reh tele na, abi o pey ori owo mi
Dj spinal ni mogbey sinu motor kaleh yi
Oun ki eh abi opey oo gbohroh ni
Lv to wa lara mi, design ni
O’wun lawon oyinbo pey ni louis vinton
ashe ti’eko de ni, kini buruku oyinbo be ni enu wa bi i’nto
Uncle excuse sir, are you her boyfriend, you smoke fish
You fight lion… Tribal mark (laughs) am sorry

[Hook]
Chuddy asking me for mulla
There is nothing i can do o
Go and meet your boo na
Oko iyawo elepon blue

[Olamide Chorus]
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi
Rasheeda oo… Present
Tinuke oo… Present
Modina oo present
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi
Chidinma oo… Present
Chingozi oo… Present
Nneka oo… Present
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi

[Olamide Verse2]
Ahh… Wo ibadi aran re (turn up)
Ban gbe bag owo re
Oh my gosh.. Jesu look at her b--t… Sule
Ibadi reh… Banbanbari
Shey eh pe meji kole di binary
Awon eleyi bangalee, eja osan ama din finally
Musulimi nio ni abi’male
Fimi she’oko abi o fimi she’ale
Dakun joh je’n ban’be, tinba banbe tan ma tun wa gbey eh lo sherey ni malay
Yetunde maddona…. Donna
Kaloh water side… Side
Ki’n fun eh ni arizona
Oma understand

[Hook]
Chuddy asking me for mulla
There is nothing i can do o
Go and meet your boo na
Oko iyawo elepon blue

[Olamide Chorus]
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi
Rasheeda oo… Present
Tinuke oo… Present
Modina oo present
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi
Chidinma oo… Present
Chingozi oo… Present
Nneka oo… Present
Awon omo ele yapa’n gboro tohma fun mi ni kini ti’awiyi

[Outro Dj Spinal]
Ahh…
Ahh…
They call me the unstopable dj dpinal
Aka.. Aka the cap
Baddo
B.banks on the beat


To add notes or give explanations to "Dj Spinall – Attendance Lyrics ft. Olamide", highlight any line or word and click "Annotate".
Dj Spinall - Attendance Lyrics

VIEW ALL LYRICS TO SONGS BY: ,