illBliss – Bank Alerts Lyrics

Bank Alerts Lyrics –

illBliss - Bank Alerts Lyrics

[Intro]
The beat maker
Tunez
Yeah yeah yeah

[Chorus]
Manamo manamadu o
Manudo manazobu o
Bank alerts nmana zubata
Containers nmana nobata
Emekwa nubie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Eme kwa nu bie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Manamo manamadu o
Manudo manazobu o
Bank alerts nmana zubata
Containers nmana nobata
Emekwa nubie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Eme kwa nu bie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)

[Verse 1]
Nwanne, biko chanuzo
Ifu kwa IllBliss
Biko Banuno
Ochedi door bolt o window
Abuta kwa nani lozo one corner
Eguaratugi
Eguaratugi
All black wey no dey wear red
So block nwanu confra
All dress code
Oga boss ebulu kwanu bata
Still on my space
Still on top of the matter
Girl fumanata
Ota kai ibido fuba katakata
Nbo U turn ke na lastma nuba
Nbo U turn mu na lastma akoba
Chairman, anything for the weekend?
Me and my squad always in something

[Chorus]
Manamo manamadu o
Manudo manazobu o
Bank alerts nmana zubata
Containers nmana nobata
Emekwa nubie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Eme kwa nu bie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Manamo manamadu o
Manudo manazobu o
Bank alerts nmana zubata
Containers nmana nobata
Emekwa nubie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Eme kwa nu bie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)

[Verse 2]
Ndiafor jo kanaya
Nkobuni mela ne buya
Nkobuni kula sikwe ne dekwa
Eyokwo noyo buniru (ikafa)
O bow tie gayi na posi
Chide ciga na meli vodka
Totochiru nwanne ogini
Swaving a lambo, nwanne ogini
Fling the bundles
A ina kuna mili
All of my n----s fit die HERE for eli
Look at my neck and my wrist
All chilling
Don’t be silly
Illigaty, ONE man army
Only God can calm me
None of yo could match me
(laffs)
There could only be ONE me

[Chorus]
Manamo manamadu o
Manudo manazobu o
Bank alerts nmana zubata
Containers nmana nobata
Emekwa nubie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Eme kwa nu bie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Manamo manamadu o
Manudo manazobu o
Bank alerts nmana zubata
Containers nmana nobata
Emekwa nubie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)
Eme kwa nu bie bele (cha)
Eme kwa ne eme kwa nu bie bele (cha cha cha)


To add notes or give explanations to "illBliss – Bank Alerts Lyrics", highlight any line or word and click "Annotate".
VIEW ALL LYRICS TO SONGS BY:
           
Search
illBliss - Bank Alerts Lyrics
Blog