Jhybo – Baba Alaye Lyrics ft. QDot

Baba Alaye Lyrics – ft.

Jhybo - Baba Alaye Lyrics

[Intro]
Lima gang
JHYBO
Qdot
Antras, ah
Antras on the beat

[Chorus]
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Ileke ja t’owu t’owu o
Ileke ja t’owu t’owu o na na
Hey, hey, hey
Hmm, hey, hey, hey, hey hey

[Verse 1 – Jhybo]
Won l’awon this, won l’awon that
Pe awon ti blow pe a si ninu class
Four plus four is equal to eight
Ta lo ta oja fun yin te fe duro gba change
Won le mi na awon sha gbana
Iwo ni mo n ba wi mr tantala
E change oruko mr tamedu
Awon ebina won le je eba ku
Ko si ofo o
Won shey oshi lo bi eran ashewo o
Awa la je, awon lo n la awo o
Baba alaye ti so pe ti won bawo o
Je han gbo, je han mo

[Chorus]
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Ileke ja t’owu t’owu o
Ileke ja t’owu t’owu o na na
Hey, hey, hey
Hmm, hey, hey, hey, hey hey

[Verse 2 – Qdot]
They call me Qdot Alagbe
Arapa re gangan
Arese ja bata
Arapa re gangan na na
Arese ja bata lo mo yi
Oke mopo yato si oke popo
Eba to le la’le ju omi o to
Egun ara orun pelu shoki
Ibadan le mo e mo layipo
Bi ileke ba ja ke bere ko (2ce)

[Chorus]
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Ileke ja t’owu t’owu o
Ileke ja t’owu t’owu o na na
Hey, hey, hey
Hmm, hey, hey, hey, hey hey

[Verse 3 – Jhybo]
Ki lo ba de, Sho gbo ri
Make you roll your waist
Ko ma gbon’ri
Party la de, ko ya mu oti
Ofe ni fun anybody ko n shey ebi
Hey, to ba jo wa gb’owo
To ba jo wa gba ike
Baba alaye a na e l’owo
Ka ji jo ma jo ma da shey
Local o, to ba ti fi sibi je eba o omo aye

[Chorus]
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Awon alaye lo wa nbe
Won ni o shey bo shey wun e, ehn ehn
Baba alaye lo wa nbe
Ileke ja t’owu t’owu o
Ileke ja t’owu t’owu o na na
Hey, o ja
John face on the mix, o ja.


To add notes or give explanations to "Jhybo – Baba Alaye Lyrics ft. QDot", highlight any line or word and click "Annotate".
VIEW ALL LYRICS TO SONGS BY: ,
           
Search
Jhybo - Baba Alaye Lyrics