Mo’Cheddah – Tori Olorun Lyrics

Tori Olorun Lyrics –

Tori Olorun Lyrics - Mo’Cheddah

[Intro]
Sa Bu La Fin San Wo San Wo
Sa Bu La Fin San Wo San Wo
Turn Down For Kini
Tori Tori Tori Olorun
Tori Tori Tori Olorun

[Chorus]
Aeroplane O Da Bo
Bami Ki Iya Mi Eleko
Eko Meji O Yo Mi
Sa Bu La Fin San Wo
Ko Si Omi
Turn Down For Kini
To Ri Olorun
E Je N Jaiye Ori Mi
Tori Olorun
Turn Down For Kini
Tori Olorun
E Je N Jaiye Mi
Tori Olorun
Tori Olorun

[Verse 1]
Moti N Lo One By One
Moti N Lo Two By Two
Them Say Mochedda Look At You
You Don Dey Buga Too
Eso Lori
Eso Lorun
Won Ni Mo Da Bi Ti Cartoon
Them Hating Omo Olope
Won Gbe So Ri Bi Tatoo
Ko Si Problem No Issue
Ile Anu Olorun O Kin Su
Won Fe Ki Ojo Ibukunmi Fun
Woruko Omo Lomo Dun Fun
Them Say I’m Popping
E Gba Mi E La Ja
E Gba Mi E La Ja
They Want To Stop Me
E Gba Mi E La Ja
E Gba Mi E La Ja

[Chorus]
Aeroplane O Da Bo
Bami Ki Iya Mi Eleko
Eko Meji Oyo Mi
Sabu La Fin San Wo
Ko Si Omi
Turn Down For Kini
Tori Olorun
Eje N Jaiye Mi
Tori Olorun
Turn Down For Kini
Tori Olorun
Eje N Jaiye Mi
Tori Olorun
Tori Olorun

[Verse 2]
Won Ni Woni Lo’n Ba Ka
Won Ti Je Eku Ogbo Won Fe Ka
Won Ni See That Mocheeda
Be Like Asawo To Re Mecca
They Want Me To Be Good
They Want Me To Be Better
E Jo Lemme Be Great O
Omo I’ll See You Later
Mi O Raye Oshi Olorun
I’m Unto The Next One
E Ya Go Ku Ro Lona
Respect Before Dis-Honor
No Gulking La Won Eleyi O
Turn Off King La Won Eleyi O

[Chorus]
Aeroplane O Da Bo
Bami Ki Iya Mi Eleko
Eko Meji Oyo Mi
Sabu La Fin San Wo
Ko Si Omi
Turn Down For Kini
Tori Olorun
E Je N Jaiye Ori Mi
Tori Olorun
Turn Down For Kini
Tori Olorun
E Je N Jaiye Ori Mi
Tori Olorun
Tori Olorun
E Je N Jaiye Ori Mi
Tori Olorun
Turn Down For Kini
Tori Olorun
E Je N Jaiye Ori Mi
Tori Olorun


To add notes or give explanations to "Mo’Cheddah – Tori Olorun Lyrics", highlight any line or word and click "Annotate".
VIEW ALL LYRICS TO SONGS BY:
           
Search
Tori Olorun Lyrics - Mo’Cheddah