Orlando Julius – Ololufe Remix Lyrics Ft. Seyi Shay

Ololufe Remix Lyrics – Ft.

Orlando Julius - Ololufe Remix Lyrics

[Chorus]
Hey ehhh… Ololufe mi… Ololufe mi
Iwo ololufe mi o Jowo da’kun ye o
Ma ko mi sile, Sile sile
Iwo ni mo feran ju, I love you
Ni gbogbo aye mi, Sogbo! Sogbo sogbo
Iwo ololufe mi o, Jowo da’kun ye o
Ma ko mi sile, Sile sile
Iwo ni mo feran ju, I love you
Ni gbogbo aye mi Sogbo! Sogbo sogbo
I love, I need you

[Seyi Shay Verse]
Iwo Ololufe mi ye o
Dakun ma ko mi sile
Iwo ni mo feran ju…
Ni gbogbo aye mi, So gbo
Mo le tori e fi ebi mi sile lo
Ayanfe mi, Edumare lo’n re simi
Ko fi fe yemi si o
Ah, didun didun la’n royin
Tun bo ma fi oyin sa’ye mi
Ahhh! Iwo ni mo fe ran ju…
Ah ni gbogbo aye mi so gbo
Ye! ye ! ye

[Long Instrumentals play]

[Both Took Verse]
Bo jowo lofe, Ololufe ma fun e [Molowo molowo ye]
A ni bo je aso lo fe se, Onitemi o… Ma ra so fun e
Ani bo je omo lo fe, Aa ke pe Oluwa [Oluwa aaa..]
ololufe mi o, Jowo da’kun ye o
Ma ko mi sile, Sile sile
Iwo ni mo feran ju, I love you
Ni gbogbo aye mi Sogbo! Sogbo sogbo
Iwo ololufe mi o, Jowo da’kun ye o
Ma ko mi sile, Sile sile,
Iwo ni mo feran ju, I love you
Ni gbogbo aye mi Sogbo! Sogbo sogbo
I love, I need you
ololufe mi o, Jowo da’kun ye o
Ma ko mi sile, Sile sile
Iwo ni mo feran ju, I love you
Ni gbogbo aye mi Sogbo! Sogbo sogbo

[Outro]
Oh.. I love you
I love you ye, I love you
Yes, I love you, I love you yea
I love you ye, I love you
Yes, I love you, I love you yea


To add notes or give explanations to "Orlando Julius – Ololufe Remix Lyrics Ft. Seyi Shay", highlight any line or word and click "Annotate".
VIEW ALL LYRICS TO SONGS BY: ,
           
Search
Orlando Julius - Ololufe Remix Lyrics