VJ Adams – Gbemisoke Lyrics ft. Reminisce & Pasuma

Gbemisoke Lyrics – ft. &

VJ Adams - Gbemisoke Lyrics

[Intro]
Adams ni now… pasuma wonder
Oya Reminisce, [Baba o] Jen jawonsi now
Ehn ehn.. let go there

[Chorus]
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Ewa bami dupe
Dupe foluwa
Sare bami dupe
Dupe foluwa

[Verse1 – Pasuma]
Temi baji lowuro
Adura mi koma gba
Bimo jade lo
Owun ti moje
Niiwo wa jade
Majen pade o
Owun tia jemi
By the time i come back home
Without no wreck o
The next thing to do
I give thanks to god
Bami dupe
Sati ese gan
Ani modupe dupe
Sati ese gan
Baba

[Chorus]
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Ewa bami dupe
Dupe foluwa
Sare bami dupe
Dupe foluwa

[Verse 2 – Reminisce]
Kolunrun gbemisole faraye
Praise and worship baba j
Ibile ti gboro ti de lade
Awon oni-talki-talk wan sare
Oya ofi ote le
Shebi emo pele
Awon lolorun gbafun
Emo tele
Foundation ladura bi tele
Shebi woni mi ole di nothing tele
Oya what the hell am i waiting for
Moti so igba ope mi di orin kiko
Lati yin baba
Ma ki baba
Gbogbo rap yi
Agbara yin ni baba
Gbogbo yigbogbo gbogboyi
Eyin lo bade
Ibile dawasi tija bade
Vj adams
Mofewa bayiku
Mafiyin baba

[Chorus]
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Ewa bami dupe
Dupe foluwa
Sare bami dupe
Dupe foluwa

[Repeat Chous]

[Verse 3 / bridge]
Vj adams
Bawasi pasuma
Baba hafusa reminisce
Oti emi ni wanted vj adams
T- wizzy shana is
Oti blow

[Chorus]
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Ewa bami dupe
Dupe foluwa
Sare bami dupe
Dupe foluwa
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Kolohun gbemisoke
Feraye fareye
Ode ti gbemileke
Modupe modupe
Ewa bami dupe
Dupe foluwa
Sare bami dupe
Dupe foluwa


To add notes or give explanations to "VJ Adams – Gbemisoke Lyrics ft. Reminisce & Pasuma", highlight any line or word and click "Annotate".
VIEW ALL LYRICS TO SONGS BY: , ,
           
Search
VJ Adams - Gbemisoke Lyrics